Verkostohyödyke http://vesa-kanniainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/173371/all Wed, 04 Oct 2017 23:50:40 +0300 fi VR:n uudistukselle on taloustieteelliset perusteet http://vesa-kanniainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243920-vrn-uudistukselle-on-taloustieteelliset-perusteet <p>Liikenneministeriön esitys rautateiden palvelujen kilpailuttamisesta on perusteltavissa. Suomen veronmaksajien ja matkustavien kansalaisten kannalta toimialalle on löydettävissä nykyistä parempi toiminnallinen ratkaisu. Rautatiet ovat luonteeltaan ns. luonnollinen monopoli. Näille on ts. tyypillistä, että niihin liittyy merkittävä kiinteä kustannus, kun verkosto pystytetään. Toiminnan yksikkökustannus on aleneva palvelujen määrän kasvaessa. Ne ovat esimerkki luonnollisesta monopolista siinä mielessä, että ei ole järkevää, että kaksi eri yhtiötä rakentaa vierekkäin kulkevat omat raiteensa etelästä pohjoiseen. On myös luonnollista, että rakentamisesta ja omistamisesta vastaa julkinen valta, mutta tämä edellyttää yhteiskunnallista tahtotilaa. Tahtotila voi myös tarkoittaa sitä, että rakentaminen on yhteiskunnallisesti haluttua, vaikka toiminta edellyttäisi veronmaksajien tukea.</p><p>Rautatiet ovat samalla ns. verkostohyödyke. Vaikka verkostohyödyke olisi julkisomisteinen, sen varaan rakentuvien palvelujen tarjonta kannattaa rakentaa kilpailevien palveluyhtiöiden varaan. Ne voivat olla julkisia tai yksityisiä. Tehokkuus ratkaiskoot. Niiltä tulee periä verkon käyttämisestä lisenssimaksu, jolla katetaan verkon kustannuksia. Voittoa verkon omistajalle, yhteiskunnalle ei rautateiden välttämättä tarvitse tuottaa. Tätä argumenttia voi perustella sillä, että niihin liittyy merkittäviä hyödyllisiä ulkoisvaikutuksia. Jos palvelu jollain rataosuudella ei ole yksityiselle toimijalle kannattavaa, yhteiskunnan tahtotila kertoo, subventoidaanko sitä valtakunnallisesti vai ei. Kehitettäessä suomalaista ratkaisua kilpailun toteuttamiseksi, oppiminen ulkomaista kokemuksista on oleellista. Maailmalla on esimerkkejä hyvin toteutetusta kilpailun sisään rakentamisesta rautateille. On myös esimerkkejä huonosti toteutetusta yksityistämisestä.</p><p>Bussiliikenteen vapauttaminen Suomessa on aikaansaanut merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä. Rautateillä tarvitaan vastaavasti uusia ratkaisuja. Yhdessä nämä liikennemuodot voivat palvella entistä paremmin sekä matkustavia kansalaisia että yrityksiä.</p> Liikenneministeriön esitys rautateiden palvelujen kilpailuttamisesta on perusteltavissa. Suomen veronmaksajien ja matkustavien kansalaisten kannalta toimialalle on löydettävissä nykyistä parempi toiminnallinen ratkaisu. Rautatiet ovat luonteeltaan ns. luonnollinen monopoli. Näille on ts. tyypillistä, että niihin liittyy merkittävä kiinteä kustannus, kun verkosto pystytetään. Toiminnan yksikkökustannus on aleneva palvelujen määrän kasvaessa. Ne ovat esimerkki luonnollisesta monopolista siinä mielessä, että ei ole järkevää, että kaksi eri yhtiötä rakentaa vierekkäin kulkevat omat raiteensa etelästä pohjoiseen. On myös luonnollista, että rakentamisesta ja omistamisesta vastaa julkinen valta, mutta tämä edellyttää yhteiskunnallista tahtotilaa. Tahtotila voi myös tarkoittaa sitä, että rakentaminen on yhteiskunnallisesti haluttua, vaikka toiminta edellyttäisi veronmaksajien tukea.

Rautatiet ovat samalla ns. verkostohyödyke. Vaikka verkostohyödyke olisi julkisomisteinen, sen varaan rakentuvien palvelujen tarjonta kannattaa rakentaa kilpailevien palveluyhtiöiden varaan. Ne voivat olla julkisia tai yksityisiä. Tehokkuus ratkaiskoot. Niiltä tulee periä verkon käyttämisestä lisenssimaksu, jolla katetaan verkon kustannuksia. Voittoa verkon omistajalle, yhteiskunnalle ei rautateiden välttämättä tarvitse tuottaa. Tätä argumenttia voi perustella sillä, että niihin liittyy merkittäviä hyödyllisiä ulkoisvaikutuksia. Jos palvelu jollain rataosuudella ei ole yksityiselle toimijalle kannattavaa, yhteiskunnan tahtotila kertoo, subventoidaanko sitä valtakunnallisesti vai ei. Kehitettäessä suomalaista ratkaisua kilpailun toteuttamiseksi, oppiminen ulkomaista kokemuksista on oleellista. Maailmalla on esimerkkejä hyvin toteutetusta kilpailun sisään rakentamisesta rautateille. On myös esimerkkejä huonosti toteutetusta yksityistämisestä.

Bussiliikenteen vapauttaminen Suomessa on aikaansaanut merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä. Rautateillä tarvitaan vastaavasti uusia ratkaisuja. Yhdessä nämä liikennemuodot voivat palvella entistä paremmin sekä matkustavia kansalaisia että yrityksiä.

]]>
52 http://vesa-kanniainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243920-vrn-uudistukselle-on-taloustieteelliset-perusteet#comments Kotimaa kilpailu Luonnollinen monopoli Rautateiden uudistaminen Verkostohyödyke Wed, 04 Oct 2017 20:50:40 +0000 Vesa Kanniainen http://vesa-kanniainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243920-vrn-uudistukselle-on-taloustieteelliset-perusteet